Prohledat tento blog

pátek 26. ledna 2018

TNM klasifikace

TNM klasifikace karcinomů plic dle WHO klasifikace 2015
page30image1698496
T – PRIMÁRNÍ TUMOR
TX
Primární tumor nelze posoudit, nebo tumor prokázaný přítomností maligních buněk ve sputu nebo bronchiálním výplachu, ale nezachycen zobrazovacími metodami nebo bronchoskopicky
T0
Neprokázaný primární tumor
Tis
Karcinom in situ
T1
Tumor ≤ 3 cm v největším rozměru, ohraničený plící nebo viscerální pleurou, bez evidentní bronchoskopické invaze proximálněji než do lobárního bronchu, tzn. ne do hlavního bronchua
T1a
Tumor ≤ 2 cm v největším rozměru
T1b
Tumor > 2 cm, ale ≤ 3 cm v největším rozměru
T2
Tumor > 3 cm, ale ≤ 7 cm, nebo tumor s některou z následujících vlastností (T2 tumory s těmito vlastnosti jsou klasifikovány jako T2a jestliže je jejich velikost ≤ 5 cm nebo pokud nemůže být stanovena a T2b jestliže je jejich velikost > 5 cm, ale ≤ 7 cm):
  •   Zahrnující hlavní bronchus, ≥ 2 cm distálně od kariny
  •   Invaduje do viscerální pleury
  •   Spojený s atelektázou nebo obstrukční pneumonií zasahující hilus,
    ale nepostihující celou plíci
T2a
Tumor > 3 cm, ale ≤ 5 cm v největším rozměru
T2b
Tumor > 5cm, ale ≤ 7 cm v největším rozměru
T3
Tumor > 7 cm nebo s invazí do následujících struktur: hrudní stěna (zahrnuje tumory plicního hrotu), bránice, brániční nerv, mediastinální pleura, parietální perikard; nebo tumory hlavního bronchu < 2 cm distálně od kariny, ale nezahrnující karinu; nebo spojené s atelektázou nebo obstrukční pneumonií celé plíce; nebo ohraničený uzel/uzly tumoru ve stejném laloku jako primární tumor
T4
Tumor jakékoliv velkosti, který invaduje do některé znásledujících struktur: mediastinum, srdce, velké cévy, průdušnice, zvratný laryngeální nerv, jícen, tělo obratle, karina; samostatný uzel/uzly tumoru v jiném stejnostranném laloku než primární tumor

page31image5775904
N – REGIONÁLNÍ LYMFATICKÉ UZLINY
NX
Nelze posoudit postižení regionálních lymfatických uzlin
N0
Nenalezena metastáza v regionálních lymfatických uzlinách
N1
Metastáza ve stejnostranných peribronchiálních a/nebo stejnostranných hilových uzlinách, včetně přímého prorůstání
N2
Metastáza ve stejnostranných mediastinálních a/nebo subkarinálních lymfatických uzlinách
N3
Metastáza v druhostranné mediastinální, druhostranné hilární, stejnostranné nebo kontralaterální skalenické nebo supraklavikulární lymfatické uzlině/uzlinách.
M – VZDÁLENÉ METASTÁZY
M0
Bez vzdálených metastáz
M1
Vzdálené metastázy
M1a
Samostatný tumorózní uzel/uzly v kontralaterálním laloku; tumor spleurálním uzlem nebo maligním pleurálním nebo perikardiálním výpotkemb
M1b
Vzdálené metastázy

Žádné komentáře:

Okomentovat

High Prevalence of PD-L1 Expression in Non-Small-cell Lung Cancer

High Prevalence of PD-L1 Expression in Non-Small-cell Lung Cancer : .....For the EXPRESS study, online June 12 in Lung Cancer, Dr. Diet...

Translate