Jaká je optimální metoda testování mutace ALK u plicního karcinomu?

MEDICAL TRIBUNE CZ > Jaká je optimální metoda testování mutace ALK u plicního karcinomu?Závěr
Detekce fúze/translokace EML4‑ALK na základě analýzy FISH může vést k značnému počtu falešně negativních výsledků, a tím pádem část pacientů, kteří by profitovali z cílené léčby, jsou z této terapie vyloučeni. Pro screening stavu EML4‑ALK je lépe použít imunohistochemickou analýzu a v nejasných případech sekvenování nové generace.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Bronchioalveolární karcinom

Statistika ČR

RDG metody