Prohledat tento blog

neděle 14. srpna 2016

Cigaretový kouř v datech NOR trendy v morfologii nádorů plic

poznámky AM Review 11/2016

Do Národního onkologického registru ČR jsou hlášeny také zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plíce (diagnózy C33–C34), které je možné členit i podrobněji podle histopatologického obrazu.

 „Zahraniční studie uvádějí rozdílné epidemiologické trendy u mužů a u žen, a to zejména v souvislosti s měnícím se složením tabákového kouře,“ uvedl MUDr. Miroslav Zvolský z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha, „klesající obsah dehtů souvisí s klesajícím výskytem dlaždicobuněčných karcinomů, zatímco zvyšující se obsah nitrosaminů se stále častějšími adenokarcinomy.“ 

Celkem bylo v NOR v letech 1984–2013 identifikováno 183 979 případů bronchogenních karcinomů (143 964 u mužů, 40 015 u žen). 
Malobuněčné karcinomy v roce 2013 představovaly 14 % případů u mužů a 15 % u žen s pozvolným nárůstem (8 % u obou pohlaví v roce 1984) a velkobuněčné karcinomy u obou pohlaví představovaly přibližně 3 % z celkového počtu. 
Nejčastějším histologickým subtypem je u mužů dlouhodobě dlaždicobuněčný karcinom (33 % případů v roce 1984), výrazně však roste počet případů adenokarcinomu (23 % v roce 2013 vs. 5 % v roce 1984). 

U žen je s 30 % nejčastějším subtypem adenokarcinom (již od roku 2004; 15 % v roce 1984), zatímco dlaždicobuněčný karcinom představoval v roce 2013 pouze 20 % případů. 

Celková incidence zhoubných nádorů průdušnice, průdušky a plíce v roce 2013 představovala 84 případů na 100 000 mužů, resp. 34 případů na 100 000 žen. „Trend hlavních histologických skupin odpovídá nárůstu výskytu adenokarcinomu ve vyspělých zemích a preferenci kouření cigaret s vyšším obsahem nitrosaminů u žen. 
Dříve nesly tyto cigarety označení light, v současnosti se jim říká slim,“ posteskl si MUDr. Zvolský.Žádné komentáře:

Okomentovat

High Prevalence of PD-L1 Expression in Non-Small-cell Lung Cancer

High Prevalence of PD-L1 Expression in Non-Small-cell Lung Cancer : .....For the EXPRESS study, online June 12 in Lung Cancer, Dr. Diet...

Translate