Stádium I. a II. léčba

Stádium I.  IA = T1a,b nebo IB = T2a, vše N0 M0 • Operace - lobektomie
  • menší výkony u adenoca in situ a solidních lézích menší než 2 cm
  • pneumoektomie - zvýšení morbidity
 • při KI operace stran pacienta - indikace RT
 • Adjuvantní chemoterapie
  • Ve stadiu IA není indikována
  • ve stadiu IB je možné zvážit podání v případě rizikových faktorů jako je velikost nádoru nad 4 cm, angioinvaze, grade 3.


Stádium II IIA = T2bN0, T1a-T2aN1 nebo IIB = T2bN1, T3N0, vše M0 • Operace + adjuvantní chemoterapie, výjimečně neoadjuvantní chemoterapie. 
 • Inoperabilní: konkomitantní chemoradioterapie nebo sekvenční chemoradioterapie nebo radioterapie samostatná při kontraindikaci chemoterapie

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Bronchioalveolární karcinom

Statistika ČR

RDG metody