Přežití, jaké dává imunoterapie, jsme dosud neviděli

MEDICAL TRIBUNE CZ > Přežití, jaké dává imunoterapie, jsme dosud neviděli


Poznámky

Nástup zcela nových léků – check‑point inhibitorů, tedy přípravků, které cíleně ovlivňují klíčové body imunitní reakce Zatím se uplatňují dva takové cíle. 


  • První byl antigen CTLA‑4, na který se zaměřuje ipilimumab - u melanom u
  • U NSCLC jsou pak obrovské naděje spojovány zvláště s PD‑1. Lze buď terapeuticky blokovat přímo tuto transmembránovou bílkovinu, nebo inhibovat její ligandy PD‑L1 či PD‑L2. 
  • anti-PD1 - nivolumabKomentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Bronchioalveolární karcinom

Statistika ČR

RDG metody