Randomizované klinické hodnocení fáze II/III dvou dávek MK 3475 oproti docetaxelu u dříve léčených pacientů se spinocelulárním typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Bronchioalveolární karcinom

Statistika ČR

RDG metody