Rizikové faktory karcinomu plic

Poznámky


1. Kouření 

  • 10-18% dlouhodobých kuřáků onemocní

2.  Životní prostředí 


  • pasivní kouření
  • inhalace radioaktivních prachů a plynů ( radon, ..)
  • chemické kancerogeny jako sloučeniny arzenu, chrómu a niklu, vdechování částic azbestu, chlorované metylétery např. yperit, sloučeniny obsažené v dehtu a asfaltových živicích a substance, které vznikají při zplynování uhlí. 

3. Složení stravy

  • riziková je zvýšená konzumace především živočišných tuků a nedostatek ovoce a zeleniny ve stravě. 
  • protektivní charakter - brukvovitá  zelenina 
  • nežádoucí faktor zvýšený přísun beta karotenu a vitamínu A, zvýšený přísun červeného masa

4. Genetika 


  • 10-14%   zvláště osoby pod  60 let , riziko u příbuzného  2,4x vyšší

5. CHOPN

  • 51% mužů 

Odkazy


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Bronchioalveolární karcinom

Statistika ČR

RDG metody